หน้าแรก

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
02-589-1441
junjira@noble.co.th

โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชั่น จำกัด

รับประเมินมูลค่าทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร เรือยนต์ การตรวจนับสินค้า

 

 

ชื่อบริษัทภาษาไทย             :             บริษัท โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชั่น จำกัด

ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ         :             NOBLE PROPERTY VALUATION CO., LTD.

วันที่จดทะเบียน                   :             24 มิถุนายน 2547

ทุนจดทะเบียน                     :             7,000,000.00 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่     :             เลขที่ 5/231 ซอยงามวงศ์วาน 25 แยก 26

                                                         ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี

                                                         จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์                             :             02-589-1441

โทรสาร                              :             02-589-4914-5

Email                                :             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซด์                              :             www.noble.co.th

 

 

สถานที่ตั้งสาขาอุบลราชธานี    :         เลขที่ 28/3 ถนนโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง

                                                     อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์                             :             04-525-0146

โทรสาร                              :             04-525-0147

 

สถานที่ตั้งสาขาชลบุรี          :             เลขที่ 353/51 หมู่ที่ 9 ซอยสุขุมวิทพัทยา 49

                                                        ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ

                                                        อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โทรศัพท์                             :             08-6339-9807

 

สถานที่ตั้งสาขาสุราษฎร์ธานี   :        เลขที่ 28/29 ซอยศรีวิชัย 51 

                                                      ถนนวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย

                                                      อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์                             :             07-760-2591

โทรสาร                              :             07-760-2592

 

สถานที่ตั้งสาขาหาดใหญ่     :             เลขที่ 28/8 หมู่ที่ 6 ถนนทวีรัตน์

                                                        แยกจากถนนกาญจนวนิช- ทุ่งโดน 

                                                        ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่

                                                        จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์                             :             07-425-6928 , 09-5037-6603

โทรสาร                              :             07-425-6929

 

สถานที่ตั้งสาขาภูเก็ต           :             เลขที่ 97/22 หมู่บ้านสวนหลวงเจ้าฟ้าโครงการ 3

                                                        ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต

                                                        จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์                             :             07-652-2509

โทรสาร                              :             07-635-6007

 
 

1.      บมจ.ธนาคารกรุงไทย

2.      บมจ.ธนาคารทหารไทย

3.      บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์

4.      บมจ.ซี ไอ เอ็ม บี ไทย

5.      บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

6.      บมจ.ธนาคารยูโอบี

7.      บมจ.ธนาคารธนชาต

8.      บมจ.ธนาคารทิสโก้

9.      บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

10.  ธนาคารออมสิน

11.  ธนาคารแห่งประเทศไทย

12.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

13.  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

14.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

15.  ธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสอ.)

16.  ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

17.  บริษัท เงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด

18.  บริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไท

19.  บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด

20.  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด

21.  บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

22.  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

23.  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

24.  การเคหะแห่งประเทศไทย

25.  ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย

26.  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร

27.  สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

28.  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย

      29.  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      เป็นต้น

สำนักงานใหญ่  โทร.02-589-1441 โทรสาร.02-589-4914-5

เลขที่ 5/231 ซอยงามวงศ์วาน 25 แยก 26 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

  

 

 

สาขาชลบุรี  โทร.03-804-1259 โทรสาร.03-804-1260

เลขที่ 21/81 หมู่ที่ 5 ซอยสุขุมวิทพัทยา 53 (ซอยเนินพลับหวาน) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สาขาชลบุรี

 

 

สาขาอุบลราชธานี โทร.04-525-0146 โทรสาร.04-525-0147

เลขที่ 28/3 ถนนโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 

 

 

สาขาภูเก็ต โทร.07-652-2509 โทรสาร.07-635-6007

เลขที่ 97/22 หมู่บ้านสวนหลวงเจ้าฟ้าโครงการ 3 ถนนวิรัชหงษ์หยก 2 ซอย 2/1 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

 

 

สาขาสุราษฎร์ธานี โทร.07-760-2591 โทรสาร.07-760-2592

เลขที่ 28/29 ซอยศรีวิชัย 51 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

 

 

 

สาขาหาดใหญ่ โทร.07-425-6928 , 09-5037-6603  โทรสาร.07-425-6929

เลขที่ 28/8 หมู่ที่ 6 ถนนทวีรัตน์ แยกจากถนนกาญจนวนิช-ทุ่งโดน ตำบลคอหงษ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

 

 

 

ประวัติผู้บริหารและกรรมการ

 

 

ชื่อ                                    นายชัชพิสิฐ ชนะยุทธ

ตำแหน่ง                            กรรมการผู้จัดการ

สมาชิกสมาคม                   สมาชิกสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

                                        เลขที่ ส.48-2976 และสมาชิกนักประเมินราคาอิสระไทย

                                        เลขที่ 02-1-0475-52

เกิด                                  3 มกราคม 2506

ภูมิลำเนาเกิด                    กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ปัจจุบัน                      เลขที่ 206/165 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์

                                        ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

การศึกษา                         ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต

                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                        ปริญญาโท M.P.A. (Master of Public Administration)

                                        มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

    2549-ปัจจุบัน                กรรมการผู้จัดการ

                                        บริษัทโนเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชั่น จำกัด

    2545-2548                   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

                                        บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

    2540-2544                   พนักงานประเมินราคาค่าก่อสร้าง

                                        ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

    2525-2540                   พนักงานตรวจสภาพและประเมินราคาหลักทรัพย์

                                        ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ประวัติการฝึกอบรม

    - หลักสูตรการประเมินราคาทรัพย์สิน รุ่นที่ 2

      จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

      ร่วมกับธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

    - หลักสูตรวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อครบวงจร

      จัดโดยธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

    - เข้าร่วมการสัมนาทางวิชาการเรื่อง ราคาก่อสร้าง

      จัดโดย สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์

 


 

 

ชื่อ                                    นายมงคล หมื่นพัน

ตำแหน่ง                            รองกรรมการผู้จัดการ 

                                         สายงานประเมินราคา และผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ (วฒ.061)

สมาชิกสมาคม                   สมาชิกสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

                                        เลขที่ ส.42-1492 และสมาชิกนักประเมินราคาอิสระไทย

                                        เลขที่ 02-1-0475-53

เกิด                                  7 พฤษภาคม 2518

ภูมิลำเนาเกิด                    ภูเก็ต

ที่อยู่ปัจจุบัน                      เลขที่ 13/1 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ

                                        เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

การศึกษา                         ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรมบริหาร

                                        วิชาเอกอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

    ปัจจุบัน                         รองกรรมการผู้จัดการ

                                        บริษัทโนเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชั่น จำกัด

    2546-2549                   ผู้จัดการฝ่ายประเมินราคา และผู้ประเมินหลัก

                                        บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

                                        ผู้จัดการสาขาหาดใหญ่

                                        บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

    2544-2546                   เจ้าหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2

                                        บริษัท เงินทุนบุคคลัภย์ จำกัด (มหาชน)

    2543-2544                   เจ้าหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

                                        บริษัท ศศิรัชดา จำกัด

    2541-2543                   เจ้าหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

                                        บริษัท พสุพัฒน์ เรียลตี้ จำกัด

ประวัติการฝึกอบรม

    - การประมาณการทางการเงินของธุรกิจโรงแรม

      จัดโดย สมาคมนักประเมินอิสระไทย อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

    - บัญชีสำหรับนักประเมินราคา

      จัดโดย สมาคมนักประเมินอิสระไทย อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

    - การใช้ Microsoft Excel ในการวิเคราะห์ทางการเงิน สำหรับนักประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

      จัดโดย สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    - การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Study)

      จัดโดย สมาคมนักประเมินอิสระไทย อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

    - การอบรมมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน รุ่นที่ 2

      จัดโดย สมาคมนักประเมินอิสระไทย อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

    - ความรู้ความสามารถในการประเมินราคาเครื่องจักร

      จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรมโรงานอุตสาหกรรม

      คณะวิศวกรรมภาควิชาอุตสาหกรรม

    - โครงการที่อยู่อาศัยในกรุงเทพ-ปริมณฑล และจังหวัด ยุทธศาสตร์ในภูมิภาค

      จัดโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ ห้องประชุม 302 อาคาร 2

    - มิติอสังหาริมทรัพย์ไทย

      จัดโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี

    - การประเมินราคามืออาชีพ

      จัดโดย บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โรงแรมรัชดาซิตี้

    - กฎหมายและนิติกรรมสัญญา

      จัดโดย บมจ.เงินทุนบุคคลัภย์ ห้องอบรมชั้น 3

 


 

 

ชื่อ                                    นายนรเสฎฐ์ อัครเดชเรืองนาม

ตำแหน่ง                            ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

                                         สายงานประเมินราคา และผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ (วฒ.400)

สมาชิกสมาคม                   สมาชิกสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

                                        เลขที่ ส.2443 และสมาชิกนักประเมินราคาอิสระไทย

                                        เลขที่ 02-1-0476-53

เกิด                                  10 พฤศจิกายน 2514

ภูมิลำเนาเกิด                    กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ปัจจุบัน                      เลขที่ 491 ซอยบรมราชชนนี 4 ถนนบรมราชชนี

                                        แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

การศึกษา                         ประกาศนียบัตร บัณฑิตทางการประเมินทรัพย์สิน

                                        รุ่นที่ 13 GPV

                                        คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                        ปริญญาตรี สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

                                        มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

ประวัติการทำงาน

    ปัจจุบัน                         ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ

                                        บริษัทโนเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชั่น จำกัด

    2549-2552                   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

                                        บริษัท ซีพีเอ็ม ประเมินราคา จำกัด

    2545-2549                   ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

                                        บริษัท โปรเสปค แอพไพร์ซัล จำกัด

    2541-2545                   ผู้จัดการหน่วย

                                        บริษัท เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด

    2537-2541                   ผู้จัดการเขต 

                                        TNT Express Worldwide Co.,Ltd.

    2534-2537                   เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 

                                        บริษัทภูมิทรัพย์ จำกัด (เครือโมเดินท์โฮม)

 

ประวัติการฝึกอบรม

    - การประเมินมูลค่าโรงงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์

      จัดโดย สมาคมนักประเมินอิสระไทย 

    - การตรวจสอบสภาพอาคาร (Buiding Investigation)

      จัดโดย สมาคมนักประเมินอิสระไทย

    - ผังเมืองและการขนส่งระบบมวลชน (ระบบราง) กับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

      จัดโดย สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

    - หลักสูตรประกาศนียบัตร 'Principles of Property Valuation'

      จัดโดย สมาคมนักประเมินอิสระไทย

    - การประเมินวิธีรายได้ และสิทธิการเช่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

      มาตรฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ

      จัดโดย สมาคมผู้ประเมินทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และสมาคมนักประเมินอิสระไทย


 

 

ชื่อ                                   นายสุรชาติ โตเชื้อ

                                       MR. Surachart Tochue

ตำแหน่ง                           ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สมาชิกสมาคม                    สมาชิกสามัญสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 

                                          เลขที่ ส. 50-3950

เกิด                                  11 พฤศจิกายน 2513

ภูมิลำเนาเกิด                      จังหวัดลพบุรี

ที่อยู่ปัจจุบัน                        เลขที่ 323/145 หมู่บ้านสุขนิเวศน์ 6 (ซอย 3)

                                          ซอยสุขสวัสดิ์ 64 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางมด

                                          เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

การศึกษา                          ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

                                       ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ประเภทวิชาช่างก่อสร้าง

                             วิทยาเขตเทคนิคลพบุรี 

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน                              ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

                                        บริษัท โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชั่น จำกัด

2546-2557                หัวหน้าส่วนตรวจสอบราคาประเมิน

                              บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2542-2546                 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการวิเคราะห์สินเชื่อบัตรเครดิต

                               และวงเงินกู้ส่วนบุคคล

                               ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) จำกัด (มหาชน)

2537-2541                 เจ้าหน้าที่ประเมินราคาหลักทรัพย์ ฝ่ายบริหารสินเชื่อ

                                บริษัทเงินทุน ไทยธำรง จำกัด

2535-2537                  พนักงานช่างประเมินราคา ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

                                 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

 

ประวัติการฝึกอบรม

-           มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพและประเมินมูลค่าทรัพย์สินในประเทศไทย

            จัดโดย สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

            และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

-               การพัฒนาทีมงานเพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการ

            โดยบริษัทเงินทุน ไทยธำรง จำกัด

-                ผลกระทบราคาประเมินทุนทรัพย์ของทางราชการต่อภาคเอกชน

             จัดโดยบริษัท เจวีเอส แกตต์ จำกัด

 


 

 

 

ชื่อ                                   นายประเสริฐ พริ้งวิทยาพงษ์

                             MR. PRASERT PRINGWITTAYAPONG

ตำแหน่ง                     ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ เลขที่ วฒ.272

สมาชิกสมาคม                     สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

                                 สมาชิกประเภทสามัญ เลขที่ ส.50-3963

เกิด                                    วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2512

ภูมิลำเนาเกิด                        กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ปัจจุบัน                    เลขที่ 39/423 หมู่บ้านบุศรินทร์ รามอินทรา

                                                                  ซอยพระยาสุเรนทร์ 40 ถนนพระยาสุเรนทร์ (รามอินทรา 109)

                                                                   แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา

  กรุงเทพมหานคร 10510

                         การศึกษา                              ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

                                          ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินราคาทรัพย์สิน

                                          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน                                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

                                          บริษัท โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชั่น จำกัด

2556-2558                            ผู้อำนวยการฝ่ายประเมินราคาทรัพย์สิน

                                          บริษัท ฟานิก แอพเพรซัล จำกัด

2554-2555                            ผู้ประเมินหลัก

                                          บริษัท จีพีวี โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชั่น จำกัด

2553-2554                            ผู้ประเมินหลัก

                                           บริษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จำกัด

2547-2553                             ผู้จัดการฝ่ายประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

                                           บริษัท จีพีวี โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชั่น จำกัด

2544-2547                             หัวหน้าหน่วยประเมินราคาทรัพย์สิน

                                            บริษัท เพรสทีจ แอพไพรซัล แอนด์ ลีกัลป์ จำกัด

การฝึกอบรม

-   การประเมินมูลค่าเครื่องจักรเชิงลึก จัดโดย สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

-   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร จัดโดย สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

-   การวิเคราะห์ราคาอสังหาริมทรัพย์ โดย wqs จัดโดย สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

-   ผังเมืองรวมกรุงเทพ และทิศทางการพัฒนาเมืองฯ จัดโดย สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

 

 


 

 

 

 

ชื่อ                                   นายสมศักดิ์ พริ้งวิทยาพงษ์

                                       MR. SOMSAK PRINGWITTAYAPONG

ตำแหน่ง                ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ เลขที่ วฒ.287

สมาชิกสมาคม                    สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

                                สมาชิกประเภทสามัญ เลขที่ ส.48-2900

                                สมาคมนักประเมินอิสระไทย

                                สมาชิกประเภทสามัญ เลขที่ 02-1-0409-51

เกิด                         วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2517

ภูมิลำเนาเกิด           กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่ปัจจุบัน        เลขที่ 72/201 หมู่ที่ 7 หมู่บ้านคัทลียา วิลล์

                          ซอยลำลูกกา 49 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย

                           อำเภอปทุมธานี จัดหวัดปทุมธานี 12150

                           กรุงเทพมหานคร 10510

การศึกษา                 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์

                                    มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

 

 

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน                                  ผู้จัดการฝ่ายประเมินอาวุโส

                                            บริษัท โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชั่น จำกัด

2556-2558                              ผู้อำนวยการฝ่ายประเมินราคา 2

                                            บริษัท ฟานิก แอพเพรซัล จำกัด

2552-2556                              ผู้ประเมินหลัก

                                            บริษัท พรีเมียร์ แอพไพรซัล และกฎหมาย จำกัด

2547-2552                              ผู้จัดการฝ่ายประเมิน

                                            บริษัท จีพีวี โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชั่น จำกัด

2546-2547                               เจ้าหน้าที่ประเมิน

                                             บริษัท เพรสทีจ แอพไพรซัล จำกัด

การฝึกอบรม

-          การประเมินมูลค่าเครื่องจักรเชิงลึก จัดโดย สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

-          การประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงินแห่งประเทศไทย

-          การวิเคราะห์การประเมินมูลค่าโรงแรมในปัจจุบัน จัดโดย สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

-           IFRS 13 มีผลกระทบต่อผู้ประเมิน ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หริอไม่อย่างไร จัดโดย สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

 


 

 

 

 

 

ชื่อ                                   นายอาคม กมลศรี

                             MR. ARKOM KAMONSRI

ตำแหน่ง                            ผู้จัดการฝ่ายประเมิน และผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ เลขที่ วฒ.290

สมาชิกสมาคม                     สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

                               สมาชิกประเภทสามัญ เลขที่ ส.48-2897

                               สมาคมนักประเมินอิสระไทย

                               สมาชิกประเภทสามัญ เลขที่ 02-1-0410-51

เกิด                        วันที่ 1 กรกฎาคม 2522

ภูมิลำเนาเกิด            จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่อยู่ปัจจุบัน         เลขที่ 213/130 อาคารชุดซิตี้วิลล่า ตึก เอฟ 2

                           ซอยลาวพร้าว 126 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา

                           เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

การศึกษา                 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์

                                                                 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน                              ผู้จัดการฝ่ายประเมิน

                                         บริษัท โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชั่น จำกัด

2556-2558                           ผู้ประเมินหลัก

                                        บริษัท ฟานิก แอพเพรซัล จำกัด

2553-2556                          ผู้ประเมินหลัก

                                        บริษัท พรีเมียร์ แอพไพรซัล และกฎหมาย จำกัด

2552-2553                          ผู้ประเมินหลัก

                                        บริษัท โกลบอล แอสเซ็ท แวลูเออร์ จำกัด

2545-2552                          ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประเมิน

                                        บริษัท จีพีวี โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชั่น จำกัด 

ประวัติการฝึกอบรม

-    การประเมินมูลค่าเครื่องจักรเชิงลึก จัดโดย สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

-    กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร จัดโดย สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

-    การวิเคราะห์ราคาอสังหาริมทรัพย์ โดย wqs จัดโดย สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

-    ผังเมืองรวมกรุงเทพ และทิศทางการพัฒนาเมืองฯ จัดโดย สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

            ในการวิเคราะห์มูลค่าของทรัพย์สิน บริษัทฯ ได้ถือตามแนวปฏิบัติในทางสากลของการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน และอยู่ภายใต้ข้อบังคับของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (The Valuers Association of Thailand) โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 2 หลักเกณฑ์ คือ หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อการกำหนดมูลค่าตลาด และ หลักเกณฑ์การประเมินที่มิใช่การกำหนดมูลค่าตลาด แสดงความหมายโดยสังเขป ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อการกำหนดมูลค่าตลาด

            หมายถึง การประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่สามารถอ้างอิงข้อมูลธุรกรรมการซื้อขายซึ่งเกิดขึ้นในตลาด ซึ่งจะต้องมีในจำนวนที่เพียงพอที่จะใช้เปรียบเทียบ เพื่อกำหนดมูลค่าตลาดของทรัพย์สินนั้น โดย

            มูลค่าตลาด  (Market Value) หมายถึง มูลค่าเป็นตัวเงิน ซึ่งประมาณว่าเป็นราคาของทรัพย์สินที่สามารถใช้ตกลงซื้อขายกันได้ระหว่างผู้เต็มใจขายกับผู้เต็มใจซื้อ ณ วันที่ประเมินมูลค่า  ภายใต้เงื่อนไขการซื้อขายปกติที่ผู้ซื้อและผู้ขายไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องกัน โดยได้มีการเสนอขายทรัพย์สินในระยะระเวลาพอสมควร  และโดยที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงซื้อขายด้วยความรอบรู้อย่างรอบคอบ และปราศจากภาวะกดดัน  ทั้งนี้ ให้ถือด้วยว่าสามารถโอนสิทธิครอบครองตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ในทรัพย์สินได้  มูลค่าตลาดโดยทั่วไปจะไม่คำนึงถึงต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือค่าธรรมเนียมหรือภาษีใด ๆ 

 

หลักเกณฑ์การประเมินที่มิใช่การกำหนดมูลค่าตลาด

            หมายถึง การประเมินมูลค่าทรัพย์สินบางประเภท ที่มีลักษณะเฉพาะที่มีการซื้อขายน้อย หรือไม่มีการซื้อขายเลย หรือมีข้อมูลตลาดไม่เพียงพอที่จะใช้การเปรียบเทียบเพื่อให้ได้มาซึ่งมูลค่าตลาดของทรัพย์สิน

            การประเมินเพื่อการกำหนดมูลค่า ดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นการประเมินตามหลักเกณฑ์การประเมินที่มิใช่การกำหนดมูลค่าตลาด คือ มูลค่าการลงทุน (Investment Value), มูลค่าจากการใช้ประโยชน์ (Value in Use), มูลค่ากิจการ (Going Concern Value), มูลค่าประกันภัย (Insurable Value), มูลค่าทางภาษี (Assessed or Taxable Value), มูลค่าพิเศษ (Special Value), มูลค่าบังคับขาย (Forced Sale Value), มูลค่าซาก (Salvage Value) และมูลค่าต้นทุนทดแทนสุทธิ (Depreciated Replacement Cost) เป็นต้น

            สำหรับวิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีการใช้เป็นสากลมี 3 วิธีการ ซึ่งในที่นี้จะกล่าวโดยสังเขปเช่นกัน ดังนี้

วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน  (Cost  Approach)

          หลักสำคัญ คือ  “มูลค่าของสิ่งหนึ่ง = ต้นทุนในการหาสิ่งอื่นที่เทียบเคียงได้มาทดแทนวิธีการก็คือ      การประมาณการต้นทุนในการสร้างอาคารทดแทนใหม่ตามราคา ณ ปัจจุบัน แล้วหักลบด้วยค่าเสื่อมตามอายุ   การใช้งาน และบวกด้วยมูลค่าตลาดของที่ดินจึงจะได้มูลค่าของทรัพย์สินนั้น  วิธีนี้ส่วนมากใช้สำหรับทรัพย์สินที่อาคารที่สร้างขึ้นเฉพาะ  เช่น  โรงงาน  กรณีบ้านจัดสรรใช้วิธีการเปรียบเทียบตลาดจะเหมาะสมกว่า และในภาวะที่ราคาทรัพย์สินตกต่ำ  แต่ต้นทุนวัสดุก่อสร้างสูงขึ้น บางครั้งต้นทุนที่คำนวณได้อาจจะแพงกว่ามูลค่าตลาด  ทำให้การประเมินด้วยวิธีนี้อาจผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงได้

วิธีการเปรียบเทียบตลาด  (Market Approach)

            วิธีการนี้ เป็นวิธีที่ดีที่สุด ชัดเจนที่สุด  เนื่องจากเป็นการวิเคราะห์มูลค่าจากการซื้อขายในตลาดเป็นสำคัญ กล่าวคือ ถ้าตลาดมีการซื้อขายที่เพียงพอสามารถนำมาเทียบเคียง หรือเปรียบเทียบกับทรัพย์สินที่ประเมินได้โดยตรง  โดยหลักก็คือ มูลค่าของทรัพย์สินของเรา = ราคาของทรัพย์สินเทียบเคียงที่คนอื่นขายได้  แนวทาง คือ การสืบหาทรัพย์สินเทียบเคียงที่ใกล้เคียงกันที่มีการซื้อขาย หรือที่เรียกว่าข้อมูลตลาดมาพิจารณาว่า มีลักษณะคล้ายหรือแตกต่างจากทรัพย์สินที่ประเมินอย่างไรบ้าง โดยต้องมีจำนวนที่เพียงพอ การวิเคราะห์ต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อมูลค่า ในการเปรียบเทียบของของทั้งทรัพย์สินที่ประเมินกับข้อมูลตลาดที่จะเปรียบเทียบ  เช่น  ทำเลที่ตั้ง  ผังเมือง  ขนาดแปลงที่ดิน  ขนาดเนื้อที่ใช้สอยอาคาร  คุณภาพอาคาร  เป็นต้น  และจึงทำการวิเคราะห์มูลค่าทรัพย์สินที่จะประเมิน โดยใช้เทคนิคต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น  Sale Adjustment-Grid Method. Weighted Quality Score (WQS)  เป็นต้น

วิเคราะห์จากรายได้  (Income Approach)

            วิธีการนี้เป็นการวิเคราะห์มูลค่าจากรายได้ของทรัพย์สิน เหมาะสำหรับทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้จากตัวทรัพย์สินเอง (Income Producing Property)  โดยมีหลักคือ มูลค่าวันนี้  =  ผลรวมของรายได้สุทธิที่จะได้ในอนาคตจนสิ้นอายุขัย  ทรัพย์สินมีค่าเพราะสามารถสร้างรายได้ ทรัพย์ที่สร้างรายได้สูงกว่ามักมีมูลค่าสูงกว่า (ทำเล-คุณภาพดีกว่า  เป็นต้น)  โดยมีขั้นตอนโดยสังเขป ดังนี้

            1.  ประมาณรายได้ของทรัพย์สินจากทุกแหล่ง โดยพิจาณาจากการเปรียบเทียบตลาด และรายได้จริงของทรัพย์ที่ประเมิน

            2.  ลบด้วยการไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือหนี้สูญจากข้อเท็จจริง และจากการเปรียบเทียบกับแนวโน้มในตลาดก็จะได้รายได้ที่เป็นจริง

            3.  จากนั้นก็หักด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   เช่น  ค่าดำเนินการ  ภาษี  ประกัน  จัดการ  ค่าบำรุงรักษา  เป็นต้น   จึงจะได้รายได้สุทธิ

            4.  นำรายได้สุทธิมาเข้าสูตร  V  =  I/R   โดยที่    V คือ มูลค่าทรัพย์สิน

I  คือ รายได้สุทธิ

คือ อัตราผลตอบแทน โดยอัตรา 

ผลตอบแทนในการลงทุนของทรัพย์สินนั้น

 

            โดยการประเมินมูลค่าด้วยวิธีการวิเคราะห์จากรายได้นี้ มีวิธีการย่อย 2 วิธี คือ วิธีคิดจากผลตอบแทนทางตรง (Direct Capitalization) และวิธีวิเคราะห์กระแสเงินสด (Discounted Cash Flow)  โดยการใช้ขึ้นอยู่กับสมมุติฐานของรายได้ในอนาคต ถ้าทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงน้อย หรือแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยจะใช้วิธีคิดจากผลตอบแทนทางตรง แต่ถ้าคาดว่าในอนาคตรายได้ของทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น ๆ ลง ๆ ตามภาวะตลาด จึงจะใช้วิธีการวิเคราะห์กระแสเงินสด

            การใช้วิธีคิดจากผลตอบแทนทางตรง  เนื่องจากเป็นการใช้รายได้สุทธิเพียงปีเดียว ดังนั้น การใช้วิธีการนี้ควรจะเป็นช่วงที่ตลาดอยู่ในภาวะปกติ  หรือตลาดที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงาของอุปสงค์ อุปทาน หรือรายได้อย่างนัยสำคัญ เนื่องจากการประเมินวิธีนี้จะถือว่าปีนั้นเป็นตัวแทนของรายได้ทั้งหมดในปีอนาคต  โดยทั่วไปจะเหมาะสมกับทรัพย์สินขนาดเล็กที่สร้างรายได้  เช่น  ห้องชุดอยู่อาศัย  ห้องชุดสำนักงาน  อาคารพาณิชย์  เป็นต้น

            ส่วนวิธีวิเคราะห์กระแสเงินสด  จะเป็นการประมาณการรายได้จากทรัพย์สินในอนาคตตามอายุขัยของทรัพย์สิน และคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยมีหัวใจสำคัญคือ รายได้ในอนาคตที่เราประมาณการนั้นจะขึ้นๆ ลงๆ ไม่หยุดนิ่งตามภาวะตลาด เงินเฟ้อ ดอกเบี้ย ฯลฯ  ดังนั้น ผู้ประเมินจะต้องมีความเข้าใจถึงธรรมชาติของทรัพย์สิน  โดยต้องประมาณการรายได้ในอนาคตให้ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด รวมทั้งมีความรู้ทางด้านการเงินที่เกี่ยวข้องพอสมควร  เช่น  Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), อัตราคิดลด (Discount Rate) และอื่น ๆ 

            นอกจากวิธีการประเมินหลักทั้ง 3 วิธีข้างต้นแล้ว ในปัจจุบันยังมีวิธีการที่อิงหลักการของวิธี ทั้ง  3 ข้างต้นมาปรับใช้เพิ่มเติม  ดังนี้

 

วิธีการตั้งสมมุติฐานในการพัฒนา (Hypothetical  Development  Method)  หรือ วิธีการคิดจากมูลค่าคงเหลือ (Residual  Method)

            วิธีการนี้ เป็นแนวทางประเมินที่ดินเปล่า หรือโครงการที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ โดยพิจารณาถึงศักยภาพที่ดิน หรือโครงการ โดยสมมุติให้มีการพัฒนาที่ได้ประโยชน์สูงสุดและดีที่สุด (Highest and Best Use) ตามภาวะตลาดขณะนั้น โดยสมมุติฐานที่ตั้งขึ้นต้องสอดคล้องกับกฎหมาย การเงิน ตลาด และสภาพกายภาพของที่ดิน และลดทอนค่าพัฒนาทั้งหลายรวมทั้งค่าอาคารออกให้เหลือแต่ค่าที่ดิน หรือมูลค่าโครงการตามที่ได้ก่อสร้างไปแล้ว  เขียนเป็นสูตร คือ 

มูลค่าโครงการ - ต้นทุนค่าก่อสร้าง - ต้นทุนอื่น ๆ   =  มูลค่าที่ดิน

  (ต้นทุนที่ดินที่สามารถนำมาพัฒนาได้) 

วิธีประเมินโดยการสร้างแบบจำลองทางสถิติ (Computer  Assisted  Mass  Appraisal)

            CAMA เป็นแขนงหนึ่งของการประเมินโดยวิธีเปรียบเทียบตลาด โดยใช้การสร้างแบบจำลองทางสถิติแบบ MRA (Multiple Regression Analysis) มาช่วย ทั้งนี้ ใช้มากในการประเมินที่ดินจำนวนมาก ๆ นับร้อยนับพันแปลงในคราวเดียวกัน เช่น เพื่อการเวนคืน การจัดรูปที่ดิน เป็นต้น

การวิเคราะห์สรุปความเห็นต่อมูลค่าของทรัพย์สิน      

ในกรณีทรัพย์สินธรรมดา อาจใช้วิธีการเปรียบเทียบตลาด หรือวิธีการต้นทุน  แต่ในกรณีทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงหรือซับซ้อนมาก อาจต้องใช้ทั้ง 3 วิธี หรืออาจใช้วิธีอื่นที่เป็นวิธีขั้นสูงขึ้นไปมาพิจารณา และหลังจากใช้แต่ละวิธีแล้ว ผู้ประเมินจะได้มาสรุปความเห็นต่อมูลค่าที่สมควรการวิเคราะห์สรุป เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ  แต่ละกระบวนการ หรือขั้นตอนในแต่ละวิธี ซึ่งเมื่อทบทวนแล้วอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม จากนั้นก็อาจชั่งน้ำหนักความน่าเชื่อถือในแต่ละวิธีผสานกับประสบการณ์และความเห็นของผู้ประเมิน ก็จะสามารถสรุปมูลค่าที่สามารถอธิบายได้

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินและระบบควบคุมภายใน

            1.  การหาลูกค้า ใช้วิธีไปติดต่อเสนอบริการกับสถาบันการเงินต่าง ๆ โดยไปพบ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการสำรวจประเมินราคาหลักประกันของสถาบันการเงินนั้น ๆ  ส่วนลูกค้านิติบุคคล  หรือบุคคลทั่วไป จะติดต่อเข้ามาเอง หรือส่งรายการทรัพย์สินมาให้เสนอค่าบริการ

            2.  การตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น ตรวจสอบความครบถ้วน และความชัดเจนของเอกสารซึ่งจำเป็นต้องใช้ประกอบการรายงานประเมินค่าทรัพย์สินแต่ละประเภท  เช่น

                        - ทรัพย์สินประเภทที่ดิน  จะต้องมีเอกสารสิทธิ์  เช่น  สำเนาโฉนดที่ดิน, น.ส.3 และ น.ส.3ก     เป็นต้น

                        - ทรัพย์สินประเภทสิ่งปลูกสร้าง จะต้องมีแบบแปลน (ถ้ามี), สำเนาทะเบียนบ้าน และใบอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร (ถ้ามี)

                        - ทรัพย์สินประเภทสิทธิการเช่า จะต้องมีสัญญาเช่า และเอกสารอื่น ๆ ประกอบสัญญา เช่น แผนที่สังเขป หรือเอกสารสิทธิที่เช่า   เป็นต้น

                        - นอกจากนี้ ยังมีเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น  เช่น  ในการซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ก็จะมีสัญญาซื้อขายที่จดทะเบียนถูกต้อง (เป็นหลักฐานแสดงผู้ถือกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสร้าง)หรือกรณีที่จะต้องมีวิธีการประเมินจากรายได้ (Income Approach) ก็จะใช้งบการเงินย้อนหลัง 3-5 ปี  เป็นต้น

            3.  การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ และข้อจำกัดทางกฎหมาย ผู้สำรวจและผู้ประเมินราคาจะทำการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดินกับต้นฉบับของสำนักงานที่ดินว่า ถูกต้องตรงกับต้นฉบับในขณะนั้นหรือไม่ นอกจากนี้  ยังได้ตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ คือ

                        - การอายัด

                        - ภาระผูกพันต่าง ๆ

                        - ตรวจสอบโครงการเวนคืน ในขั้นต้นจะตรวจจากแผนที่ท้ายราชกิจจานุเบกษา  ถ้าทรัพย์สินอยู่ในย่านใกล้เคียง ก็จะทำการตรวจสอบโดยละเอียดจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

                        - ตรวจข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ในที่ดินจากข้อกำหนดของผังเมืองรวม

                        - ตรวจสิทธิการใช้ทาง หากปรากฏเป็นทางส่วนบุคคล ก็จะพิจารณาทั้งทางนิตินัย และพฤตินัย เพื่อสรุปว่า ทรัพย์สินที่ทำการประเมินค่ามีสิทธิในการใช้ทางดังกล่าวเพียงใด หากไม่มีสิทธิก็จะเสนอแนวทางการแก้ปัญหาไปพร้อมด้วย

 

            4.  การสำรวจที่ตั้งและสภาพทรัพย์สิน  บริษัทฯ จะทำการพิสูจน์สถานที่ตั้งของทรัพย์สิน โดยตรวจสอบจากระวางแผนที่ หรือเอกสารสิทธ์ที่ดินแปลงแม่  หรือผังแบ่งแยก (ในกรณีที่เป็นโครงการ) จากสำนักงานที่ดินทุกครั้ง โดยผู้สำรวจและผู้ประเมินราคา

            สำหรับสภาพของทรัพย์สินนั้น บริษัทฯ ได้ทำการสำรวจทั้งสภาพภายในตัวทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมภายนอก สาระสำคัญที่ทำการสำรวจจะมีการจดบันทึกไว้ในกระดาษทำการ (Work Sheet) มีดังต่อไปนี้ คือ

            - สภาพภายในตัวทรัพย์สิน (ที่ดิน) จะทำการสำรวจขอบเขต รูปร่าง  บริเวณที่ได้รับการพัฒนา บริเวณที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา  หรือบริเวณที่ถูกขุดเป็นบ่อ ในแต่ละบริเวณคิดเป็นเนื้อที่ประมาณกี่ส่วนในจำนวนทั้งหมดกี่ส่วน  มีสิ่งปลูกสร้างปลูกอยู่บริเวณใด  จำนวนเท่าไร  และลักษณะการใช้ประโยชน์เป็นอย่างไร ใช้ประโยชน์สูงสุดแล้วหรือไม่ สาธารณูปโภคเข้าถึงภายในแล้วหรือไม่

            กรณีมีสิ่งปลูกสร้าง บริษัทฯ จะทำการสำรวจในรายละเอียดต่าง ๆ เท่ามี่จะสามารถเห็นได้เท่านั้น แต่จะไม่ได้ทำการตรวจสอบความสมบูรณ์แข็งแรงของฐานราก หรือโครงสร้าง ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้

            - สภาพแวดล้อมภายนอก  บริษัทฯ จะทำการสำรวจข้อดี ข้อเสีย ต่าง ๆ ในย่านนั้น ๆ เช่น การคมนาคมสะดวกหรือไม่  ความแออัดเป็นอย่างไร  สภาพทำเลเป็นย่านการค้า อุตสาหกรรม พักอาศัย หรือเกษตรกรรม       มีมลภาวะ หรือสิ่งรบกวนใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อมูลค่าหรือไม่  หรือขัดต่อความเชื่อถือของคนในท้องถิ่น เช่น  บริเวณทางสามแพร่ง  เป็นต้น

            - ตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

            5.  การเก็บรวบรวมข้อมูลตลาด พนักงานสำรวจและผู้ประเมินราคาจะทำการค้นหา  รวบรวมข้อมูลตลาดจากแหล่งต่าง ๆ  เช่น  จากการเสนอขาย จากนายหน้า  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้น แล้วนำเสนอต่อกรรมการประเมินราคา

            6.  การวิเคราะห์ข้อมูลตลาด  จากข้อมูลดินที่พนักงานสำรวจนำเสนอ คณะกรรมการประเมินราคาจะทำการวิเคราะห์ปรับแก้  โดยการต่อรองกับผู้เสนอขาย  หรือเปรียบเทียบกับข้อมูลที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมไว้     ในคอมพิวเตอร์  ในกรณีที่ข้อมูลไม่สอดคล้อง มีความแตกต่างกันมาก  จะทำการสอบถามจากพนักงานสินเชื่อ หรือผู้จัดการสาขาของธนาคารที่อยู่ในท้องถิ่นที่ใกล้เคียงอีกชั้นหนึ่ง หรือจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

 

            7. วิธีการที่ใช้ในการประเมินค่าทรัพย์สิน บริษัทฯ ใช้วิธีการประเมินตามแบบมาตรฐานสากล  ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป  คือ

            - วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Comparison Approach)

            - วิธีต้นทุนทดแทน (Cost Approach)

            - วิธีคำนวณจากรายได้ (Income Approach)

            8.  การจัดทำรายงานการประเมินค่าทรัพย์สิน รายงานตามแบบมาตรฐานของบริษัทฯ จะมีสาระสำคัญตามหัวเรื่องต่อไปนี้  คือ

            - วัตถุประสงค์ในการประเมินค่าทรัพย์สิน

            - สรุปรายละเอียดทรัพย์สินโดยสังเขป และมูลค่าทรัพย์สิน

            - หลักการประเมินโดยทั่วไป

            - วิธีที่บริษัทฯ ใช้ประเมินในครั้งนี้

            - รายละเอียดทรัพย์สิน  แนวโน้มความเจริญ และการใช้ประโยชน์สูงสุด

            - การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ และการพิสูจน์สถานที่ตั้ง

            - สภาพเส้นทางคมนาคม

            - ความพร้อมในเรื่องของสาธารณูปโภค

            - ข้อมูลตลาดเปรียบเทียบ

            - คำจำกัดความ (มูลค่าตลาด และมูลค่าบังคับขาย)

            - เงื่อนไขและข้อจำกัดในการประเมิน

            - การประเมิน (แสดงที่มาของข้อมูลตลาด และวิธีการประเมิน)

            - รายละเอียดการประเมินราคาที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง

            - เอกสารแนบ

            9.  การอนุมัติราคาประเมิน เพื่อให้ได้มูลค่าของทรัพย์สินที่มีความเป็นธรรม และป้องกันการทุจริตของพนักงาน  บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างขององค์กรในสายงานประเมินราคา และกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ชัดเจน  ทั้งนี้ เพื่อมิให้งานสำรวจและงานประเมินราคาเบ็ดเสร็จอยู่ที่พนักงานคนใดคนหนึ่ง  หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับมีดังนี้  คือ

            - พนักงานสำรวจ  มีหน้าที่ในการสำรวจคุณสมบัติของทรัพย์สิน  สภาพแวดล้อม พิสูจน์สถานที่ตั้ง  รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง  ค้นหาข้อมูลราคาตลาด ณ วันสำรวจ  และจัดทำรายงานการสำรวจเสนอผู้จัดการฝ่ายประเมินที่ตนสังกัด  ทั้งนี้  พนักงานสำรวจจะไม่มีอำนาจในการประเมินราคาโดยลำพัง

 

            - การอนุมัติราคาประเมินทำในรูปของคณะกรรมการประเมินราคา (ตามตำแหน่งที่ระบุ ใน ผังโครงสร้างองค์กร)  โดยกรรมการประเมินในแต่ละงานจะต้องไม่น้อยกว่า 2 คน โดยประกอบด้วย ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป 1 คน  และผู้จัดการฝ่ายประเมินราคา 1 คน

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    e9.jpg - 21.5 kb

    e4.jpg - 22.72 kb

e5.jpg - 25.6 kb    e6.jpg - 18.64 kb

e7.jpg - 21.77 kb    e8.jpg - 29.34 kb

e3.jpg - 63.78 kb    e10.jpg - 28.79 kb 

e11.jpg - 18.96 kb