บริษัทโนเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชั่น จำกัด

เปิดรับสมัครบุคลากรร่วมงาน จำนวนหลายอัตรา ดังนี้

 

เจ้าหน้าที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

คุณสมบัติดังนี้

- เพศ ชาย/หญิง

- วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สามารถเดินทางไปสำรวจงานตามที่ได้รับมอบหมายในต่างจังหวัดได้

- มีไหวพริบ และทักษะในการวิเคราะห์

- หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

 

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

คุณสมบัติดังนี้

- เพศ ชาย/หญิง

- วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office (Word, Excel, Visio เป็นต้น) ได้ดี

- หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาพิเศษ

 

 

สนใจสมัครได้ที่ฝ่ายบุคคล

โทร. 02-589-1441 ต่อ 118

(ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)